Foto av advokatene Smith, Jentoft, Simonsen

Advokatene Smith, Jentoft, Simonsen

Advokatene Smith, Jentoft, Simonsen tilbyr juridiske tjenester innen et bredt allmenjuridisk felt. Vi vektlegger et høyt faglig nivå og engasjement for å skape gode resultater for våre klienter.

Alle våre advokater har lang og bred erfaring på de fagområder hvor vi tilbyr bistand og hver sak er viktig, uavhengig av omfang og sakstype. Videre har vi omfattende erfaring med prosedyre og forhandlinger. Våre advokater har særlig kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, barnevern, barnefordeling, strafferett.

Vi tilbyr juridisk bistand til både privatpersoner og næringsdrivende/selskaper. For oss handler det om å stille all vår kompetanse til rådighet for hver enkelt klient for å komme frem til de beste løsningene.

Viktige stikkord for vår virksomhet er kvalitet, kunnskap, effektivitet og service.