Priser

Illustrasjonsfoto fra lokalene til Advokatene Smith, Jentoft, SimonsenVårt salær fastsettes i utgangspunktet på grunnlag av medgått tid på oppdraget, men vi tar også hensyn til sakens art, vanskelighetsgrad og utfall.

Medgått tid beregnes pr. påbegynt kvarter, til alt arbeid i anledning oppdraget, herunder telefonsamtaler, korrespondanse, møter, reisetid, forberedelser og etterarbeid.

Timepris vil fremkomme av oppdragsbekreftelse.

Våre veiledende priser er:

Enkeltstående konsultasjon
Kr. 2.000,- eks. mva., kr. 2.500,- inkl. mva.

Testament/fremtidsfullmakt
Kr. 5.000,- eks. mva., kr. 6.250,- inkl. mva.

Samboeravtale
Kr. 5.000,- eks. mva., kr. 6.250,- inkl. mva.

Samboeravtale + testament
Kr. 5.500,- eks. mva., kr. 6.875,- inkl. mva.

Ektepakt
Kr. 5.000,- eks. mva., kr. 6.250,- inkl. mva.

Eiendomsoppgjør
Kr. 20.000,- eks. mva., kr. 25.000,- inkl. mva.

Alle priser forutsetter at oppdraget ikke er spesielt omfattende.

For oppdrag som innvilges fri rettshjelp:
Den til enhver tid gjeldende sats, for tiden kr. 1.121,- pr. time eks. mva., Inkl mva. kr 1.401,-

Alle øvrige oppdrag
Disse honoreres med kr 2.000,- pr time eks. mva. Inkl. mva utgjør dette kr 2.500,-.

I tillegg til salær, vil det kunne komme utlegg til rettsgebyr, fagkyndig uttalelse, vitner eller andre eksterne bidragsytere i saken samt reise- og diettutgifter etter statens satser. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget. Unntak fra dette gjelder for offentlige gebyrer.