Barnevern

Illustrasjonsfoto av to mennesker som holder en blomst.Barnevern er et krevende felt der det er viktig med en trygg og erfaren advokat. Vår lange erfaring skal komme våre klienter til gode. Vi kan yte bistand i kontakt med barneverntjenesten, behandling av akuttvedtak og omsorgsovertakelse i fylkesnemnda, samt klagesaker i tingretten og lagmannsretten.