Arverett

Illustrasjonsfoto av to eldre personer som diskutererForhold rundt fordeling av arv reguleres av arveloven og skifteloven. Våre advokater har lang erfaring og god innsikt i gjeldende lovverk. Lurer på hva du får i arv? Hvem som arver? Hvordan arv etter deg kan fordeles slik du ønsker? Vi kan bistå i arverettslige spørsmål, både med rådgivning og med juridisk bistand i tvister.

Arv kan være utfordrende, spesielt med tanke på særkullsbarn og samboerforhold hvor det ikke er gitt klare føringer for hvordan arv skal fordeles. I det daglige er det lett å glemme at et dødsfall i familien kan få store økonomiske konsekvenser. Det kan være hensiktsmessig å søke juridisk bistand før en vanskelig situasjon oppstår.

Vi kan bistå i saker som omhandler:

  • fordeling av arv
  • testamenter
  • offentlig og privat skifte
  • tvister om arv