Familie- og barnerett

Illustrasjonsfoto av voksen som lærer et barn å sykleVi søker alltid å finne løsninger som er til det beste for barna, både i forbindelse med utforming av avtaler og ved domstolsbehandling. Våre advokater har bred erfaring med foreldretvister, vi kan komme med kvalifiserte råd i vanskelige saker og bistå foreldre i saker for domstolene.

Vi bistår i saker vedrørende:

  • Skillsmisse
  • Barnefordeling
  • Samværsavtaler
  • Farskap
  • Adopsjon