Advokat Olav Martin Jentoft jr

Særlig kompetanse innen kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold.

Foto av Olav Martin Jentoft jr

  • Cand. Jur. Universitet i Bergen 2002
  • Advokatbevilling 2004

Advokat Jentoft har arbeidet som advokat og advokatfullmektig siden 2002. Han har særlig kompetanse innen kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold. Han har mange års erfaring som fagansvarlig for eiendomsmeglingsforetak. I tillegg til dette har han betydelig erfaring med arv og skifte og tilbyr juridisk bistand over et bredt felt.

Jentoft har omfattende prosedyreerfaring og hadde sin første sak for Høyesterett i 2014. Jentoft har løpende hatt styreverv og sitter blant annet som styreleder for Nordlys forsikring.

Olav Martin Jentoft jr
Epost: omj@sjco.no
Tlf: 75 52 00 33
Mobil: 928 06 432