Advokat Finn Ove Smith

Omfattende prosedyreerfaring og særlig kompetanse innen strafferett, barnevern og barnerett.

Foto av Finn Ove Smith

  • Cand. Jur. Universitet i Oslo 1991
  • Advokatbevilling 1993

Advokat Smith har arbeidet som advokat og advokatfullmektig siden 1991. Smith har over mange år vært fast forsvarer ved Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett og tilbyr juridisk bistand over et bredt felt. Han har omfattende prosedyreerfaring og har særlig kompetanse innen strafferett, barnevern og barnerett.

Smith har styreerfaring fra en rekke selskaper og foretak. Han har også et betydelig engasjement innen idretten, blant annet som styreleder for Bodø håndballklubb og NHFs lovkomité.

Finn Ove Smith
Epost: finn-ove@sjco.no
Tlf: 75 52 00 33
Mobil: 957 55 657