Logo

Advokat Olav Martin Jentoft jr

Image

  • Cand. Jur. Universitet i Bergen 2002
  • Advokatbevilling 2004

Advokat Jentoft har arbeidet som advokat og advokatfullmektig siden 2002. Han har særlig kompetanse innen kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold. Han har mange års erfaring som fagansvarlig for eiendomsmeglingsforetak. I tillegg til dette har han betydelig erfaring med arv og skifte og tilbyr juridisk bistand over et bredt felt.

Jentoft har omfattende prosedyreerfaring og hadde sin første sak for Høyesterett i 2014. Jentoft har løpende hatt styreverv og sitter blant annet som styreleder for Nordlys forsikring.


Image

Olav Martin Jentoft jr
Epost: omj@sjco.no
tlf: 75 52 00 33
mobil: 928 06 432