Logo

Advokat Finn Ove Smith

Image

  • Cand. Jur. Universitet i Oslo 1991
  • Advokatbevilling 1993

Advokat Smith har arbeidet som advokat og advokatfullmektig siden 1991. Smith har over mange år vært fast forsvarer ved Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett og tilbyr juridisk bistand over et bredt felt. Han har omfattende prosedyreerfaring og har særlig kompetanse innen strafferett, barnevern og barnerett.

Smith har styreerfaring fra en rekke selskaper og foretak. Han har også et betydelig engasjement innen idretten, blant annet som styreleder for Bodø håndballklubb og NHFs lovkomité. 


Image


Finn Ove Smith

Epost: finn-ove@sjco.no
tlf: 75 52 00 33
mobil: 957 55 657